Lidmaatschap van Gasopslag Nederland staat open voor alle gasopslagbeheerders en -ontwikkelaars die een aansluitovereenkomst hebben met de beheerder van het landelijke gastransportnet (Gasunie Transport Services, GTS). Het moet de opslag betreffen van gasvormig aardgas en niet van CO2 of LNG.