Door Gasopslag Nederland kunnen ontwikkelaars en beheerders van gasopslagen met één stem spreken. Hierdoor kunnen we een gunstig klimaat realiseren voor nieuwe en bestaande gasopslagen. We willen het belang van gasopslag voor een betrouwbare en duurzame energievoorziening benadrukken. Dit proberen we te realiseren door een gesprekspartner zijn van de relevante autoriteiten, zoals het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Autoriteit Consument & Markt, de Europese Commissie en ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators).