Door middel van gasopslag kan er gemakkelijk ingespeeld worden op veranderingen in de vraag naar aardgas. In de winter is er meer vraag naar gas dan in de zomer. Overdag is er meer vraag dan ’s nachts. Gasleveranciers hebben behoefte aan flexibiliteit zodat ze snel op deze veranderende vraag kunnen reageren. Daarnaast geeft flexibele gasopslag ondersteuning voor de inzet van duurzame energiebronnen waardoor het wisselende aanbodpatroon van wind- en zonne-energie efficiënt kan worden opgevangen.