Voldoende gasopslagcapaciteit is van groot belang om een goed functionerende gasmarkt te kunnen blijven waarborgen. De komende jaren zal de rol van gasopslag in Nederland sterk toenemen. Tegelijkertijd is de regelgeving rondom gasinfrastructuur en gasopslag nog volop in ontwikkeling. Door Gasopslag Nederland kunnen ontwikkelaars en beheerders van gasopslagen met één stem spreken en een gunstig klimaat realiseren voor nieuwe en bestaande gasopslagen. Samen met onze leden willen we zorgen dat voorspelbare regelgeving, vergunningsprocedures en een gelijk speelveld in Nederland en Europa hoog op de agenda komen van Europese en Nederlandse overheden en toezichthouders.