Gasopslag Nederland wil haar doel bereiken door te handelen in het belang van de leden. We treden op als gesprekspartner van Europese en Nederlandse overheden, toezichthouders en andere belanghebbenden bij de Nederlandse gasinfrastructuur. Daarnaast gaan we uit naam van de leden te werk door informatie te verschaffen, te adviseren over wettelijke maatregelen, juridische procedures te voeren en aandacht te vestigen op vraagstukken en moeilijkheden waarmee leden geconfronteerd worden.