Nederland heeft als doel om in 2020 het energieverbruik voor minstens 14% uit duurzame bronnen te halen. Dit energieverbruik omvat transport, industrie en elektriciteit. Dat betekent voor die laatste categorie dat tegen 2020 circa één derde van de elektriciteit in Nederland duurzaam opgewekt moet zijn. Aangezien het niet altijd waait en de zon alleen overdag schijnt, is er een complementaire elektriciteitsbron nodig die gemakkelijk en economisch verantwoord kan worden aan- en uitgezet. Aardgas is zo’n elektriciteitsbron, maar alleen als het gas flexibel beschikbaar is. En voor dat laatste is gasopslag essentieel. Gasopslag helpt dus in de overgang naar duurzame energie.