Gasopslag Nederland is een vereniging die de belangen van ontwikkelaars en beheerders van gasopslagen in Nederland vertegenwoordigt. Ons doel is om de standpunten van de leden over gasopslag gezamenlijk naar voren te brengen in de discussies rond de Nederlandse en Europese gaswetgeving.

Gasopslag Nederland is een representatieve organisatie van gasopslagbeheerders en vertegenwoordigt op dit moment Eneco Gasspeicher, Gasunie Zuidwending, Gasopslag Bergermeer, EKB (Etzel-Kavernenbetriebsgesellschaft) en innogy gas storage NWE. Sinds de oprichting in 2011 voeren we overleg met de overheid, Autoriteit Consument & Markt (ACM), Gasunie Transport Services (GTS), relevante Europese instellingen en andere belanghebbenden om onze visie naar voren te brengen en onze belangen te behartigen.