Door Gasopslag Nederland kunnen ontwikkelaars en beheerders van gasopslagen met één stem spreken. Hierdoor kunnen we een gunstig klimaat realiseren voor nieuwe en bestaande gasopslagen. Gezamenlijk willen we zorgen dat voorspelbare regelgeving, vergunningsprocedures en een gelijk speelveld in Nederland en Europa hoog op de agenda komen van Europese en Nederlandse overheden en toezichthouders.

Gasopslag Nederland wil het belang van gasopslag voor een betrouwbare en duurzame energievoorziening benadrukken. We willen een gesprekspartner zijn van de overheid, voornamelijk van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De nadruk ligt hierbij op de essentiële bijdrage van gasopslag aan het efficiënt vervoeren van gas. Deze bijdrage moet zichtbaar worden in eerlijke gastransporttarieven om zodoende een aantrekkelijk investeringsklimaat voor gasopslagen te creëren. Daarnaast hebben we aandacht voor het vertalen van recent Europees gasbeleid naar nationale regels. Ook bij deze omzetting is het belangrijk dat investeerders in gasopslag voldoende ruimte krijgen.