Vereniging Gasopslag Nederland (Gasopslag Nederland) is opgericht in augustus 2011 en vertegenwoordigt de belangen van gasopslagbeheerders in Nederland. Ons doel is de standpunten van de leden over gasopslag gezamenlijk naar voren te brengen in de discussies rond de Nederlandse en Europese gaswetgeving.

Nieuws
Nieuwsoverzicht »
Correspondentieadres
Adresgegevens Postbus 364
9700 AJ Groningen
T 050 - 521 2122
F 050 - 521 1910

Andere vragen kunt u mailen naar onderstaand mailadres: info@gasopslagnederland.nl

Veelgestelde vragen

 • Wat is Gasopslag Nederland?

  Gasopslag Nederland is een vereniging die de belangen van gasopslagbeheerders in Nederland vertegenwoordigt. Ons doel is om de standpunten van de leden gezamenlijk naar voren te brengen in de discussies rond de Nederlandse en Europese wetgeving.

 • Wat is het doel van Gasopslag Nederland?

  Door Gasopslag Nederland kunnen ontwikkelaars en beheerders van gasopslagen met één stem spreken. Hierdoor kunnen we een gunstig klimaat realiseren voor nieuwe en bestaande gasopslagen. We willen het belang van gasopslag voor een betrouwbare en duurzame energievoorziening benadrukken. Dit proberen we te realiseren door een gesprekspartner zijn van de relevante autoriteiten, zoals het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Autoriteit Consument & Markt, de Europese Commissie en ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators).

 • Wie kunnen lid worden van Gasopslag Nederland?

  Lidmaatschap van Gasopslag Nederland staat open voor alle gasopslagbeheerders en -ontwikkelaars die een aansluitovereenkomst hebben met de beheerder van het landelijke gastransportnet (Gasunie Transport Services, GTS). Het moet de opslag betreffen van gasvormig aardgas en niet van CO2 of LNG.

 • Wie vertegenwoordigt Gasopslag Nederland?

  Gasopslag Nederland vertegenwoordigt op dit moment de gasopslagbeheerders Eneco Gasspeicher, EnergyStock, Gasopslag Bergermeer, EKB (Etzel-Kavernenbetriebsgesellschaft), innogy gas storage NWE en Gas Storage OMV Etzel. De drie eerstgenoemde leden zijn de oprichters van Gasopslag Nederland.

 • Hoe wil Gasopslag Nederland haar doel bereiken?

  Gasopslag Nederland wil haar doel bereiken door te handelen in het belang van de leden. We treden op als gesprekspartner van Europese en Nederlandse overheden, toezichthouders en andere belanghebbenden bij de Nederlandse gasinfrastructuur. Daarnaast gaan we uit naam van de leden te werk door informatie te verschaffen, te adviseren over wettelijke maatregelen, juridische procedures te voeren en aandacht te vestigen op vraagstukken en moeilijkheden waarmee leden geconfronteerd worden. 

 • Wie zijn de relevante autoriteiten met betrekking tot de Nederlandse gasinfrastructuur?

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM), ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Europese Commissie.

Meer veelgestelde vragen »

Aangesloten bedrijven