Vereniging Gasopslag Nederland (VGN) heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp besluit van de Minister van Economische Zaken over het productieplan voor het Groningenveld.

Als gevolg van de afnemende productie van het Groningenveld voorziet Gasunie Transport Services (GTS) voor kwaliteitsconversie tijdens pieken in de gasvraag. Kwaliteitsconversie is nodig om geïmporteerd (hoog-calorisch gas of H-gas) om te zetten in de kwaliteits van Groningengas (laag-calorisch gas of L-gas). Deze omzetting is nodig, omdat installaties in huishoudens en bedrijven die in Nederland en omliggende landen aan het L-gas systeem zijn gekoppeld, alleen veilig kunnen worden gebruikt wanneer H-gas wordt gebruikt. De omzetting van H-gas naar L-gas gebeurd door H-gas te vermengen met stikstof. In Nederland is kwaliteitsconversie een wettelijke taak van GTS.

VGN onderstreept dat opslag van Groningengas om te gebruiken in piekperioden een goed alternatief is voor investeringen in stikstofinstallatie voor kwaliteitsconversie. Er zijn maatschappelijke voordelen van het gebruik van gasopslagen vergeleken met stikstofinstallaties, omdat de laatste slechts voor een beperkt aantal jaren in een behoefte voorziet. De vraag naar Groningengas zal namelijk afnemen aangezien eerst de buurlanden, maar daarna ook Nederland zal overstappen naar H-gas. De stikstofinstallatie zal dan niet meer worden gebruikt, terwijl gasopslagen ook kunnen worden gebruikt voor het opslaan van H-gas.

Meer nieuws