Vereniging Gasopslag Nederland heeft gereageerd op de consultatie naar aanleiding van de “draft Framework Guidelines on harmonised transmission tariffsstructures” (draft FG on Tariffs) van ACER (EU agentschap voor samenwerkende energie regulators). Gasopslag Nederland pleit in die reactie voor het harmoniseren van transporttarieven van en naar gasopslagen op Europees niveau.

Gasopslagen zorgen namelijk voor een aanzienlijke besparing in het transmissienet, omdat in piekperioden gas van de gasopslag naar de afnemer kan worden vervoerd in plaats van vanaf de plaats van productie (bijvoorbeeld Rusland). Gasopslagen in Europa liggen relatief dicht bij de afnemer, waardoor voor een veel korter traject de gasleidingen berekend moeten zijn op de piekvraag. Daarnaast verbeteren gasopslagen de marktwerking, doordat prijspieken lager worden. Afnemers profiteren zodoende van lagere transportkosten en stabielere gasprijzen.

Europese harmonisering van transporttarieven van en naar gasopslagen zorgt daarnaast voor een level playing field: eerlijker concurrentie tussen gasopslagen in (Noordwest)-Europa. De formele reactie is hier te vinden. Gasopslag Nederland heeft de consultant Pöyry ingehuurd om haar argumenten ook kwantitatief te onderbouwen. Het ondersteunende rapport van Pöyry is hier te vinden.

Framework Guidelines scheppen de kaders waaraan Europese netcodes moeten voldoen. Nadat ACER de Framework Guidelines heeft vastgesteld, zal ENTSOG (het Europese samenwerkingsverband voor transmissiesysteembeheerders) netcodes ontwikkelen die na goedkeuring door het Europese Parlement en de Europese Raad direct werkend zijn. De verwachting is dat dit gehele proces voor huidige draft FG on Tariffs in de eerste helft van 2015 zal zijn afgerond. Klik hier voor informatie over netcodes en Framework Guidelines.

Meer informatie

Meer nieuws