Vereniging Gasopslag Nederland (VGN) heeft recent een position paper met de Europese Commissie gedeeld over de leveringszekerheid en de rol van gasopslagen daarbij. VGN is van mening dat ingrijpen in de markt alleen gerechtvaardigd is wanneer een land (of markt) op één leverancier is aangewezen als gevolg van een gebrek aan interconnecties met andere markten. Voor regio’s zoals noordwest Europa zou de Europese Commissie verder moeten bouwen aan de totstandkoming van de interne energie markt door marktregels te ontwikkelen die zorgen voor het juiste investeringsklimaat voor gasopslagen.

Commerciële gasopslag is een belangrijk voorziening om leveringszekerheid te waarborgen. Om recente zorgen over afnemende boekingen van gasopslag en zelfs het in de mottenballen doen van gasopslagen te adresseren, pleit VGN voor lagere transporttarieven in lijn met de vereisten uit de Verordening 715/2009. Transporttarieven moeten kostenreflectief zijn en leiden tot efficiënte investeringen. Om die reden zal de netcode die wordt ontwikkeld door het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers (ACER), Het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor gas (ENTSB of ENTSOG) en de Europese Commissie ervoor moeten zorgen dat specifieke transporttarieven voor gasopslagen die de voordelen van gasopslagen meenemen en voorkomen dat gebruikers van gasopslagen dubbel betalen.

Andere maatregelen ten behoeve van de leveringszekerheid moeten zoveel mogelijk de marktwerking intact laten. De meeste van de voorgestelde maatregelen zijn al mogelijk in Verordening 994/2010, dus een review van deze verordening lijkt op het eerste gezicht overbodig.

Het position paper geeft meer achtergrondinformatie over gasopslag en over de voor- en nadelen van de voorgestelde maatregelen.

Meer nieuws