Vereniging Gasopslag Nederland (VGN) heeft zijn zorgen geuit over de weinig ambitieuze tekst over gasopslagen in de concept EU netcode over tarievenstructuren. Het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor gas (ENTSOG) werkt nog aan de finale versie die einde van het jaar gepubliceerd zal worden.

Een van de problemen die het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers (ACER) al in september 2012 heeft gesignaleerd is de behandeling van transporttarieven voor gasopslagen die enorm verschilt per lidstaat. Verschillen in transporttarieven voor gasopslagen leiden tot inefficiënte investeringen doordat ontwikkelaars van gasopslagen landen vermijden met hoge transporttarieven, waardoor onnodig veel andere infrastructuur moet worden aangelegd. In veel lidstaten wordt het feit dat gasopslagen niet zorgen voor extra vraag, maar juist voor een betere balancering van het net zorgen, niet meegenomen in de transporttarieven. VGN is het met Gas Infrastructure Europe (GIE) eens dat transporttarieven voor gasopslagen gebaseerd moeten zijn op de extra kosten voor het gebruik van gasopslagen ten opzichte van de route rechtstreeks van import/productie naar eindafnemer, aangezien gebruikers van gasopslagen al entry- en exittarieven betalen bij import/productie en eindafnemer. Voordelen van gasopslagen voor het transmissienet worden ook vaak niet meegenomen in de transporttarieven. In verschillende studies is namelijk aangetoond dat zonder gasopslagen er flink meer geïnvesteerd zou moeten worden in het transportnet. Gasopslagen zorgen bovendien voor stabilisering van het transportnet en voor een betere marktwerking.*

De huidige transporttarieven voor gasopslagen zorgen voor inefficiënte investeringen en in veel lidstaten tot discriminatie van gebruikers van gasopslag ten opzichte van marktpartijen die geen gasopslag gebruiken. Hoge transporttarieven voor gasopslagen zijn slecht voor het investeringsklimaat in gasopslagen en hebben tot sluiting van bestaande gasopslagen geleid. Ook worden veel projecten stilgelegd doordat de business case van gasopslagen niet aantrekkelijk is vanwege slechte marktomstandigheden en hoge transporttarieven. Transporttarieven kunnen meer dan 1 EUR/MWh bedragen, waardoor gegeven de prijsverschillen tussen zomer en winter er weinig overblijft om de andere variabele kosten te dekken, laat staan de vaste kosten. Het probleem van hoge transporttarieven is nog urgenter als gevolg van recente zorgen over leveringszekerheid. Terwijl allerlei soorten van marktingrijpen worden voorgesteld (van verplichtingen voor leveranciers om gas op te slaan tot een strategische voorraad), krijgt een simpele oplossing van het verlagen van de transporttarieven voor gasopslagen te weinig aandacht.

De EU netcode is nu juist een mooie kans om dit probleem op te lossen, maar de tekst laat iedere lidstaat teveel ruimte voor eigen invulling. VGN vreest dat zonder harmonisering de transporttarieven voor gasopslagen nog steeds te hoog zullen zijn om de markt voor gasopslag kans te geven zich te ontwikkelen. Gegeven de aanhoudend slechte marktsituatie voor gasopslagen en de zorgen om de leveringszekerheid is het verbazingwekkend dat ENTSOG niet de kans heeft gegrepen om een faire behandeling van gasopslagen vast te leggen in de netcode die nota bene ‘Network Code on Harmonised Transmission Tariff Structures for Gas’ wordt genoemd. VGN drukt om die reden de regulators, de Europese Commissie en de lidstaten op het hart om deze mogelijkheid aan te grijpen om de transporttarieven aan te pakken zodat de leveringszekerheid wordt gewaarborgd en de gebruikers kostenreflectieve transporttarieven zullen betalen.


* The Pöyry report of November 2012 commission by Gas Storage Netherlands states that capital expenditures in the transmission network would have been 9-16% higher without gas storages. See also a report of Waters & Wye Associates that concludes gas storages save up to GBP 2 billion on the transmission network.

Meer nieuws